Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Descripció dels pressupostos generals de l'Estat 2023

​​Plantillas 2023 proporciona a l’usuari centre gestor la possibilitat d’emplenar de manera mecanitzada les fitxes d’elaboració pressupostària que cal enviar a l’Oficina Pressupostària corresponent.

Com a novetat, s'inclou aquest any a la disposició dels Centres gestors, els textos definitius que es van publicar en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2022, en format editable, perquè serveixi com a model sobre el qual, si escau, realitzar les modificacions oportunes o elaborar noves memòries de programes que s'incloguin en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2023 en relació amb les memòries descriptives dels programes de despesa i els seus objectius anuals dels programes pressupostaris del PRTR​.

Les plantilles es distribueixen empaquetades en fitxers comprimits.

La data de l'última actualització dels paquets en què es distribueixen les plantilles és:

ProgramaData
Presupuestos Generales del Estado 14 de junio de 2022
Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 14 de junio de 2022
Presupuestos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) 14 de junio de 2022​

Els requisits mínims d'entorn de treball són:

 • Microsoft Office 2016 (Word i Excel). Encara que 2016 és la versió recomanada, els documents també són compatibles amb Microsoft Office anteriors.
 • Qualsevol paquet ofimàtic que suporti l'estàndard Open Office XML, si no disposa de Microsoft Office.
 • Eina per extreure les plantilles dels fitxers comprimits

Pressupostos generals de l'Estat

Inclou les fitxes generals de tots els ministeris:

 • Programes i objectius
 • Dotacions. Despeses i ingressos
 • Personal
 • Inversions
 • Organismes autònoms
 • Informes Transversals

Pressupostos de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA)

Inclou les fitxes generals:

 • Programes i objectius
 • Dotacions
 • Personal
 • Inversions

Pressupostos de l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO)

Inclou les fitxes generals:

 • Programes i objectius
 • Dotacions. Despeses i ingressos
 • Personal
 • Inversions