Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Especificacions TELCON

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Intervención General de la Administración del Estado) ha promogut una iniciativa, denominada TELCON (tramitació electrònica de documents comptables), encaminada a permetre la tramitació dels documents comptables en format fitxer entre els centres gestors de la despesa i les intervencions delegades, amb l'objecte de contribuir a accelerar els procediments administratius. A aquest efecte ha elaborat un document d'especificacions a les quals s'ha d'ajustar la formació del fitxer de documents comptables, al qual es pot accedir des d'aquest apartat.

Així mateix a través d'aquesta pàgina es pot descarregar una llibreria Java de conversió de fitxers en format TELCON (no lots) a PDF.

Els fitxers TELCON signats electrònicament en format XAdES (ETSI TS 101 903) hauran d'incloure en la propietat signada DataObjectFormat l'element MimeType amb valor “text/tcn”. Això és necessari perquè els visors d'aquest tipus de documents puguin interpretar correctament el contingut del document original signat.

VISDOC: “Utilitat per a la visualització de documents estructurats, així com per verificar la signatura dels documents electrònics en format XAdES (ETSI TS 101 903).”