Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Intercanvi Fons comunitaris 2007

Objectius 1 i 2 (Convergència i Competitivitat)

Objetius 3 (Cooperació Territorial Europea)

Objetius 1 y 2 (Convergència i Competitivitat)

Càrrega de plans financers

Esquema XML de validación de la información a proporcionar para las cargas masivas de planes financieros de fondos comunitarios para el periodo 2007-2013 (xml)

• Càrrega d'operacions i execució mitjançant servei WEB

Per connectar una aplicació externa a Fons 2007 cal que aquesta tingui en compte tots els requisits establerts per la SGE amb caràcter general per a qualsevol aplicació externa. Aquests van dirigits a complir les normes de seguretat que estiguin en vigor a cada moment.

Interoperabilidad de aplicaciones externas con Fondos 2007 (pdf)

• Càrrega massiva d'operacions i execució des de fons 2007

Per als usuaris que no vulguin utilitzar el servei web descrit a dalt, hi ha la possibilitat de carregar operacions i transaccions des de Fons 2007 a través de fitxers XML. En el subsistema d'intercanvis d'informació hi ha una sèrie de funcions que permeten dur a terme aquestes tasques. L'únic requisit és l'ús de fitxers XML. Les validacions són les mateixes que les que fa el servei web i les mateixes que s'executen en les actualitzacions puntuals.

Esquema XSD de operaciones y transacciones (pdf)

Objectiu 3 (Cooperació Territorial Europea)

• Càrregues i descàrregues massives d'operacions, certificacions i validacions

Per als programes operatius en què el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública actua com a autoritat de certificació, es disposa de processos de càrrega massiva d'operacions i certificats de despesa. Per a aquells altres en què el Ministeri és autoritat de gestió, Fons 2007 subministra processos de càrrega de validacions de despesa amb les seves transaccions així com d'altres de descàrrega d'estructures associades.

Interoperabilidad de aplicaciones externas con Fondos 2007 - Objetivo 3 (pdf)