Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria
 • Inici

Oficina Virtual

@dministración electrónica

L`Oficina virtual facilita l`accés al catàleg de sistemes d`informació i de serveis web proporcionats per l`Administració pressupostària als organismes públics, així com al servei de sol·licitud d`accés a qualsevol dels sistemes o serveis d`aquest catàleg i a l`escriptori personalitzat d`aplicacions o bases de dades amb accés restringit, prèvia autorització.

Així mateix proporciona serveis de descàrrega, a través d`Internet, de versions actualitzades de programes o aplicacions informàtiques d`interès per a la gestió econòmic pressupostària dels òrgans gestors i entitats públiques, la relació de formats normalitzats per a l`intercanvi d`informació amb sistemes d`informació de l`Administració pressupostària, posats a la disposició d`usuaris externs a aquest àmbit, i utilitats ofertes als centres gestors per a l`elaboració dels Pressupostos Generals de l`Estat.

També a través d`aquesta llera pot accedir-se a l`entorn col·laboratiu disponible per als centres gestors i entitats adherides al sistema de suport a la gestió econòmic-pressupostària d`entitats públiques de naturalesa administrativa i pressupost limitatiu així com a altres utilitats d`interès per als usuaris del portal de l`Administració pressupostària.

Finalment, s`ofereix accés per a la verificació de documents electrònics generats i custodiats en l`àmbit de l`Administració pressupostària i informació sobre les actuacions administratives automatitzades realitzades en aquest àmbit.

A través dels següents enllaços poden consultar-se, tant aquells Sistemes d`informació que són accessibles per usuaris externs a l`àmbit de l`Administració pressupostària, com els prestadors de serveis de certificació acceptats per a aquells sistemes que requereixen de l`ús de certificat electrònic o signatura electrònica com a mitjà d`identificació o/i autenticació:

Novetats

 • Especificaciones de Ingresos OOAA TELCON. Versión 3.0 (Marzo 2024)
 • Nota técnica relativa al procedimiento y formato de la información contable a remitir por las entidades ejecutoras del MRR relativa al ejercicio 2020 (pdf)
 • Especificaciones TELCON. Versión 3.0 (Diciembre 2021)
 • Nueva versión: Verificación de documentos electrónicos (mayo 2020)
 • NOTA INFORMATIVA. Puesta en producción del sistema de información "Registro de Información de Control de Entidades Locales» (RICEL)" (mayo 2020)
 • Modificación en la funcionalidad de los revisores de DocelWeb. Las acciones anteriores han sido sustituidas por las de “Revisión favorable” y “Revisión desfavorable” sin alterar su funcionalidad, manteniendo el firmante la potestad final sobre la firma de la solicitud. Se ha incorporado una nueva funcionalidad “Rechazar” mediante la cual un revisor puede devolver una solicitud sin necesidad de actuación por parte del firmante. Para activar esta funcionalidad del revisor, el firmante ha de marcar la opción “Facultad de rechazo” en la configuración de la regla de revisión.
 • NOTA INFORMATIVA Nº 2/2016. Tratamiento contable a aplicar a los “Acuerdos de concesión” de servicio público que realicen las entidades sometidas al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PCN) o al Plan de Cuentas Local Simplificado (PCS).
 • Recomendación técnica de la IGAE sobre la utilización de la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública con periodicidad mensual en el ámbito de las Comunidades Autónomas.
 • NOTA INFORMATIVA Nº 1/2016. Recomendación técnica de la IGAE sobre la utilización de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Plan de Cuentas Normal) con periodicidad mensual.  
 • Entorno colaborativo SOROLLA2
 • Visor general de instancias XBRL para las cuentas anuales de las entidades públicas