Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

XBRL CONTAEP taxonomia

cicep-red

Taxonomiaren helburua da enpresa- eta fundazio-sektore publikoko erakundeei Estatuko Administrazioko kontu-hartzailetza Nagusira urteko kontuak eta kontu-auzitegiari helarazi beharreko informazioa bidaltzen laguntzea.

IGAEk XBRL instantzien Bisore bat hornitzen du, taxonomia honen instantziak bistaratzeko: XBRL Bisorea.

Taxonomiaren aplikazio-eremua eta xedea

Taxonomía XBRL CONTAEP

Taxonomiaren helburua da enpresa- eta fundazio-sektore publikoko erakundeei Estatuko Administrazioko kontu-hartzailetza Nagusira urteko kontuak eta kontu-auzitegiari helarazi beharreko informazioa bidaltzen laguntzea. CONTAEP taxonomian sartzen da EHA/2043/2010, de 22 de Julio de 2010 Aginduan araututako informazioa.

3.0 bersinoari esker, taxonomiak (NIF motako erakundeen eskemak erabiliz)  47/2003 Legearen antolamendu gehigarrian hirugarren paragrafoan erregulatutako erakundeen urteko kontuak biltzea baimentzen du
 
4.0 bersinoari esker, taxonomiak erakundeen urteko kontuetara  zabaltzen du bere arloa (fundazio publikoak), zeintzuek 47/2003 Legearen antolamedu gehigarrian  hirugarren paragrafoan erregulatuta dauden. Horretarako FD motako erakundeen eskemak erabiliko dituzte
JabeaEstatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusia
Jaulkipen-data
Taxonomiaren egoera erabiltzen ari da
Onarpen-maila onartuta dago
Taxonomiaren bertsioa

7.0 (2017 Kontuak, 2018 Bajak) -Versión actual

6.0.1 (2016 Kontuak, 2017 Bajak)                     

5.0 (Kontuak 2015, 2016 Bajak)

4.0 (Kontuak 2014)

3.0 (Kontuak 2013)

2.0 (Kontuak 2012)

1.1 (Kontuak 2011)

Erabilitako XBRL zehaztapenaren bertsioa2003-12-31ko + corrected errata 2006-12-18ko (Recommendation) XBRL 2.1 zehaztapena.
Harremana
Oharrak

Taxonomia erakunde hauei zuzendua dago zehazki:

  • Estatuko enpresa-sektore publikoko erakunde ez finantzarioak Urteko kontuak aurkezteko dagozkien eredu normalak, laburtuak edo ETEenak erabil ditzakete.
  • Estatuko enpresa-sektore publikoko talde finkagarriak.
  • Estatuko enpresa-sektore publikoko kreditu-erakundeak Kontu indibidualak edo finkatuak aurkez ditzakete.
  • Estatuko enpresa-sektore publikoko aseguru-erakundeak Kontu indibidual edo finkatuak aurkez ditzakete.
  • Estatuko fundazio-sektore publikoko erakundeak Urteko kontuak aurkezteko dagozkien eredu normalak edo laburtuak erabil ditzakete.

Erakundeek urteko kontuak eta 129.3. Artikuluko informazioa aurkezteko erabil dezakete taxonomia. Horretarako, erakunde-mota bakoitzak bi sarrera-taxonomia izango ditu, "sarrera-taxonomien kokapen fisikoa" atalean zehaztuko direnak".

4.0 bersinoari esker, mota zehatzetako erakundeentzako eta egoera nagusientzako (dokumentazioa ikusi), CALCULATION LINK bezalako fitxategietan kalkulu arauak barneratzen dira.
5.0 bersinoari esker, erakunde mota guztientzat, informeak erakutsi behar dituzten erakundeentzat  zehatza den eskema taxonomiko berria agertzen da estatu mailako gizarte publikoan baja dakarren jardueretan.
 

¡BERRIA! 6.0 bertsiotik aurrera, CONTAEP taxonomiak Espainiako Bankuaren ES-BE-FINREP taxonomia erabiltzeari eta hari erreferentzia egiteari uzten dio, eta eskema propioak definitzen dira kreditu-erakundeentzako.

 

Aurrizki eta Nameespace-ak

Erakunde ez finantzarioak- ohiko eredua: contaep-nf-normal-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-normal/yyy/Erakunde ez finantzarioak – eredu laburtua: contaep-nf-abreviado-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-abreviado/yyy/Erakunde ez finantzarioak- ETEen eredua: contaep-nf-pymes-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-pymes/yyy/Erakunde Ez finantzario-modelatzenak mistoa: contaep-nf-mixto-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-mixto/yyy/2010

Talde finkagarriak: contaep-gc-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposconsolidables /yyy/2010

Kreditu-erakundeak – kontu indibidualak: contaep-ba-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/bancos/yyy/Kreditu-erakundeak - kontu finkatuak: contaep-gb-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposbancos /yyy/2010

Aseguru-erakundeak – kontu indibidualak: contaep-se-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/seguros/yyy/Aseguru-erakundeak kontu finkatuak: contaep-gs-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposSeguros/yyy/2010

Fundazioak - ohiko eredua: contaep-fd-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones/yyy/2010Fundazioak - eredu laburtua: contaep-fd-abreviado-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-abreviado/yyy/2010Fundaciones-modelo mixtoFundazio-modelatzen mistoa: contaep-fd-mixto-xxxhttp://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-mixto/yyy/2010

Non xxx eta yyy-k, hurrenez hurren, balore hauek hartuko dituzten sarrera-taxonomiaren arabera:- Finantza-egoeren taxonomiarako: "est" y "EstadosFinancieros"- 129.3 Artikuluko informazioaren taxonomiarakoa: "129" e "Informazioaren129"

Taxonomiaren kokapen fisikoa

(Taxonomiaren 7.0 bertsiorako)

 

Erakunde ez finantzarioak- ohiko eredua: contaep-nf-normal-est.xsdcontaep-nf-normal-129.xsd contaep-bajas-nf-normal-est.xsd

Erakunde ez finantzarioak – eredu laburtua: contaep-nf-abreviado-est.xsd contaep-bajas-nf-abreviado-est.xsd

Erakunde ez finantzarioak- ETEen eredua: contaep-nf-pymes-est.xsd contaep-bajas-nf-pymes-est.xsd

Erakunde Ez finantzario-modelatzenak mistoa: contaep-nf-mixto-est.xsd contaep-bajas-nf-mixto-est.xsd

Talde finkagarriak: contaep-gc-est.xsdcontaep-gc-129.xsd contaep-bajas-gc-est.xsd

Kreditu-erakundeak – kontu indibidualak:: contaep-ba-est.xsdcontaep-ba-129.xsd contaep-bajas-ba-est.xsd

Kreditu-erakundeak - kontu finkatuak: contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsd contaep-bajas-gb-est.xsd

Aseguru-erakundeak – kontu indibidualak:: contaep-se-est.xsdcontaep-se-129.xsd contaep-bajas-se-est.xsd

Kreditu-erakundeak - kontu finkatuak: contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsd contaep-bajas-gb-est.xsd

Fundazioak - ohiko eredua: contaep-fd-est.xsd contaep-fd-129.xsd contaep-bajas-fd-est.xsd

Fundazio-modelatzen mistoa: contaep-fd-mixto-est.xsd contaep-bajas-fd-mixto-est.xsd

Fundazioak - eredu laburtua: contaep-fd-abreviado-est.xsd contaep-bajas-fd-abreviado-est.xsd

 

Taxonomia bateraezinakbakar bat ere ez
Laburpen-dokumentua

CONTAEPv7.0-2018.pdf

Beste taxonomiei aipamenakTaxonomia honek erakunde ez finantzarioen eta kreditu-erakundeen finantza-egoerak zehazteko beste taxonomia hauetan definitutako elementuak erabiltzen ditu :

Taxonomía PGC2007 v1.4 del ICAChttp://www.icac.meh.es/Taxonomia/pgc2007/Taxonomia.aspx

Espainiako Bankuaren ES-BE-FINREP taxonomia, 2008-11-26ko bertsioahttp://www.bde.es/es/fr/documentacion/es/es-be-finrep/6-2008/2008-11-26/index.html

Adibidezko XBRLren txostenak

(Taxonomiaren 7.0 bertsiorako)

Erakunde ez finantzarioak- ohiko eredua: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en - 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Erakunde ez finantzarioak – eredu laburtua: - Finantza-egoerak: informe XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: informe XBRL - bista baliokidea html-en

Erakunde ez finantzarioak- ETEen eredua: - Finantza-egoerak: informe XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: informe XBRL - bista baliokidea html-en

Erakunde Ez finantzario-modelatzenak mistoa: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Talde finkagarriak: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Kreditu-erakundeak – kontu indibidualak: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Kreditu-erakundeak - kontu finkatuak: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en - 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Aseguru-erakundeak – kontu indibidualak: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Aseguru-erakundeak kontu finkatuak: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Fundazioak - ohiko eredua: - Finantza-egoerak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Fundazio-modelatzen mistoa: - Finantza-egoerak: informe XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: informe XBRL - bista baliokidea html-en

Fundazioak - eredu laburtua: - Finantza-egoerak: informe XBRL - bista baliokidea html-en- 129.3 informazioa: informe XBRL - bista baliokidea html-en

Bajei lotutako eskementzat xbrl auzialdiak, estatu finantzarioen eta estatu finantzarioen izapideen eskemen antzekoak dira, baja justifikatzen duen dokumentuen elementu osagarrien gehigarriarekin. Hemen nf arruntaren adibide bat ikus daiteke: XBRL informea: informe XBRL
Fitxategi guztiak

taxonomia_CONTAEP_2018_v7.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2016_v5.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2014_v4.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2013_v3.0.zip

 
 
 

 

Aldaketen kontrola CONTAEP. Control de cambios.pdf