Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Ohiko galderak API interfazeari buruz

Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planari dagozkion informazioa trukatzeko zerbitzu elektronikoei buruzko ohiko galderak

Aurretiko informazioa

API inferfazearen eskuragarritasuna

Galdera orokorrak API interfazeari buruz

Aurretiko informazioa

Zer dira CoFFEE eta CoFFEE-MRR?

CoFFEE (Europako Funtsen Plataforma Komuna, gaztelaniaz) Europako funtsak kudeatzeko plataforma informatiko komuna da. Europako Funtsen Idazkaritza Nagusiaren eskumena diren Europako funtsen kudeaketari laguntzen dioten moduluak barne hartzera zuzenduta dago, 2021-2027 Hainbat Urtetarako Finantza Markoaren esparruan (HUFM 21-27). 2021-2027 epe aurreko finantza markoetan Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren (EGEF) kudeaketari laguntzen dioten informazio-sistemen eboluzioa da, baina beste funts edota mekanismo batzuk barne hartzeko sortu egin da.
CoFFEE-MRR plataformaren teknologia, zeharkako prozesuak, informazioa txertatzeko mekanismoak eta abar aprobetxatzen dituen CoFFEE modulu bat da, eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoari eta, zehazki, Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planari lotutako ekimenak planifikatzeko, kudeatzeko eta jarraitzeko beharrezkoa den funtzionalitatea txertatzen du.

Nola eska dezaket CoFFEE/CoFFEE-MRR plataformarako sarbidea?

Aurrekontu Administrazioaren sistemetarako sarbidea eskatzeko prozedura Aurrekontu Administrazioaren atariko “Sarbide-kontrola” atalean azaltzen da.

API inferfazearen eskuragarritasuna

Zertarako balio du CoFFEE plataformako API interfazea?

Zerbitzu elektronikoak abian jartzen dira ekimenen erakunde betearazleei plana arautzen duen araudiak zehazten duena betetzen errazteko, batez ere Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Plana kudeatzeko sistema konfiguratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua (Kudeatzeko Agindua) eta Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren mugarriak eta helburuak betetzen direla jarraitzeko eta horren osagarriei dagozkien neurriak aurrekontuaren eta kontabilitatearen arabera betearazteko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituen irailaren 29ko HFP/1031/2021 Agindua (Trukatzeko Agindua), eta kudeaketa-sistemak CoFFEE plataformarekin lotzeko gaitasuna eta baliabideak dituzten erakundeetara zuzenduta dago, eskatzen den informazioa emateko.
Hori egiteko gaitasunik ez duten erakundeek informazioa era elkarreragilean txerta dezakete, eta horretarako aldez aurretik sarbidea eskatu behar dute.

REST API eskuragai dago konektatzeko?

API inferfazearen eskuragarritasuna CoFFEE plataformaren “Trukatzeko formatuak” atalean erakusten da, informazio-sistemen katalogoan.

Zein da eskuragai dagoen azken bertsioa?

Bertsio guztiak eta horien egoera CoFFEE plataformaren “Trukatzeko formatuak” atalean erakusten da, informazio-sistemen katalogoan.

Nola eska dezaket API interfazerako sarbidea?

API interfazerako sarbidea eska daiteke “CoFFEE trukatzeko zerbitzua” web zerbitzuaren “Web zerbitzu hau eskatu” aukeran, Aurrekontu Administrazioaren atariko web zerbitzuen katalogoan. 

Nola lor dezaket Aurrekontu Informatikaren Bulegoaren zerbitzuak eskainitako sarbide-segurtasuneko lekukoa (“TokenserSeguro”), CoFFEE plataformaren API interfazera zerbitzu elektronikoen bidez konektatzeko beharrezkoa?

API interfazea erabiltzeko baimena izan eta gero, Tokenser zerbitzuarekin bat egiteko eta lekukoa jasotzeko prozedura Aurrekontu Informatikaren Bulegoaren web zerbitzu korporatiboetatik kanpoko erakundeetako sartzeko eskaeraren prozedura (pdf) dokumentuan azaltzen da, Aurrekontu Administrazioaren atariko web zerbitzuen katalogoan..

API ez den hautazko mekanismorik dago plataformari informazioa emateko?

Bai, jakinaraziko den informazioaren arabera, sistemak mekanismoak eskainiko ditu konektatzen diren erabiltzaileek informazioa era elkarreragilean eman dezaten, eta prozesatuko diren datu guztiak daramatzan artxiboa txertatuz (modu elkarreragilean).
Eragiketa bakoitzerako txertatuko den artxiboaren formatua API interfazeak eragiketa berarako adierazten duen eskema bera izango da.
Fitxategia plataforman sartu baino lehen egiaztatu nahi bada eskemarekin alderatuz, erraz egin daiteke JSON dokumentuen baliozkotzerako online tresna bat erabiliz.
  • Orrialde nagusiaren ezkerreko aldean dokumentuaren eduki osoa kopiatu behar da eskemarekin..
  • Eskuineko aldean baliozkotuko den json dokumentuaren edukia kopiatu behar da..
CoFFEE plataformak baliozkotze berak egingo ditu fitxategia igotzeko unean, noski.

Nola igo JSON fitxategia CoFFEE plataformara?

Oraindik ez dago aukera hau eskuragai plataforman. Europako Funtsen Idazkaritza Nagusiak ohartaraziko du webgunearen bitartez, beste bide batzuetatik ez bada egiten, kontularitzako egikaritzearen fitxategiak igotzeko aukera eskuragai dagoenean.

Nork igo behar ditu fitxategia edo fitxategiak plataformara?

Dagozkion zerbitzu elektronikoak erabili ordez informazioa artxibo baten bidez masiboki kargatzeko aukera hautatuz gero, erakunde betearazleak berak txertatuko du informazioa.

Zein formatu erabiliko da informazioa bidaltzeko?

Informazioa trukatzeko formatua JSON da; bere ezaugarriei esker, informazio egituratuta era askoz malguagoan emateko aukera eskaintzen du, bereizgailuak edo antzekoak dituen testu-informazioan (CSV) oinarritutako trukea baino.
JSON formatuaren zehaztapena ECMA erakundearen webgunean aurki daiteke; 1961. urtean sortu zen informatizatutako sistemak arautzeko Europan. Beste alde batetik, JSON erakundearen webgunean formatuari buruzko aipamen motza aurki daiteke, baita JSON artxiboen edizioa eta prozesamendua errazten duten baliabide, liburutegi eta tresnetarako estekak ere.
JSON fitxategiak eskema batekin baliozkotu daitezke barne dituzten datuak baliozkotu ahal izateko.

Zein da CoFFEE plataforman kargatuko den JSON fitxategiaren kodifikazio-formatua?

Kodifikazioa UTF-8 da.

Galdera orokorrak API interfazeari buruz

Zein da daten formatua?

OpenApi 3.0 zehaztapena jarraitzen da RFC 3339 definizioari, 5.6 atalari, dagokiona, adibidez 2022-07-21.

API interfazearen eremu guztiak derrigorrezkoak dira?

Ez, derrigorrezkoak dira hala zehaztu diren eremuak bakarrik (hau da, izartxo gorria daramatenak).

Hainbat kontularitzako egikaritzeko aitorpen bidal ditzaket POST dei berean?

Bai, dei bakoitzak deklaratzaile bereko (deklaratzaile bakarra) nahi adina aitorpen izan ditzake, eskemaren “DeclaracionEjecucion” datu-motak zehazten duen moduan.

Zer adierazi behar dut administrazioaren atalean?

Deklaratzailearen administrazioari dagokion DIR3 kodea da (DIR3 hierarkiaren mailarik altuena); beraz, dagokion Estatuko Administrazio Orokorraren, autonomia-erkidegoaren, udalaren edo abarraren DIR3 kodea.

Zer da ekimenaren kodea eta nola lor dezaket?

“Ekimena” informazioa jaso edo eman daitekeen egituraren edozein osagai aipatzeko erabiltzen den hitza da (osagarria, neurria, proiektua, azpiproiektua eta abar). Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren neurrietatik eratorritako osagaiek HFP/1030/2021 Aginduan ezartzen den metodologiari jarraituz onartzeko zikloa gainditu ondoren, CoFFEE sistemak behin betiko kodea esleituko die.
Ekimenaren kodea API interfazetik bertatik eskura daiteke, edo CoFFEE sisteman modu elkarreragilean sartuz. Adibidez, planaren neurrien zerrenda GET egitura/neurriak metodoaren bidez eskura daiteke eta, dagokion neurriaren kodea eduki ondoren, horri lotutako proiektuak eskura daitezke GET/egitura/neurriak/{kodea} erabiliz.
Beste aukera bat, batez ere abian jartzen den unean: Europako Funtsen Idazkaritza Nagusiak berak eskaini ditzake osagaiei esleitutako kodeak.

Zer da adierazlearen kodea eta nola lor dezaket?

Adierazlearen kodea API interfazetik bertatik eskura daiteke, edo CoFFEE sisteman modu elkarreragilean sartuz. Adibidez, GET/egitura/adierazleak metodoarekin planaren osagai bateko adierazleen zerrenda lortuko da.

Adierazleen aurrerabide-aitorpenei dagokienez: “data” eremuak (aurrerabidearen erreferentzia-data) gaurko data izan behar du?

Adierazle baten aurrerabidearen erreferentzia-data da eguneratzen den adierazlearen balioa lortutzat jotzen dena eta, ondorioz, gaurko data edo aurrekoa izan behar da, hau da, ez dira etorkizuneko datak onartzen.

Zergatik adierazle kuantitatiboak direnean “aldakuntza” jakinarazten da, eta adierazle kualitatiboak direnean “balioa” jakinarazten da?

Adierazleak aurrerabidearen neurgailuak dira, eta kuantitatiboak (balioa zenbakizko datu bat da, tarte baten barruan) edo kualitatiboak (balio bat eduki dezakete aukera-multzo itxi batean) izan daitezke.
  • Adierazle kuantitatiboetan adierazlearen aurreko baliotik nagusitu den aldakuntza jakinarazi beharra dago. Adibidez, adierazlea “Matrikulatu diren ibilgailu elektrikoen kopurua” bada eta 1000 ibilgailutik 3000 ibilgailura pasatu bada, “2000” adieraziko da.
  • Adierazle kualitatiboetan adierazleak aukeren artean hartu duen balio berria jakinarazi beharra dago (hasiera, aribidean eta amaituta).
Adierazle kuantitatiboetan aldakuntza ematen da sistemak justifikazio bat gehitzeko aukera ematen duelako (idatziz eta, hautaz, artxiboekin batera). Aitorpena egiten den unean adierazle baten handitutako (edo txikitutako) balioa arrazoitzen ari dela ulertzen da, ez lortutako azken balioa (aurreko adibidean, matrikulatu egin diren 2000 ibilgailuak arrazoitu egiten dira).
Adierazle kualitatiboetan egoeraren aldaketa gertatzen da eta, beraz, lortutako egoera adierazi egingo da.

Zer da “justifikazioa” eremua eta nola bete dezaket?

Hautazko eremua da, testu bat eta dokumentu edo fitxategi bat edo bat baino gehiago gehitu nahi badira emandako informazioa arrazoitzeko.

Kontularitzako egikaritzeko aitorpenei dagokienez: “KontularitzakoData” eremuak (aurrerabidearen erreferentzia-data) gaurkoa baino geroagoko data izan daiteke?

Kontularitzako data gaurko data edo aurrekoa izan behar da, hau da, ez dira etorkizuneko datak onartzen.

Zer da BDNS datu-basearen deialdi-kodea?

BDNS deialdi-kodea BDNS datu-baseak berak ematen du gestorearen erantzunean, aitortu egiten denean eta, beraz, horrek ezagutu behar ditu. Gaur egun 6 digituko balio sekuentziala da, eta etorkizunean 7 digitukoa izan daiteke.

Zer dira PLACSP plataformaren kontratazio-, lizitazio- eta kontratu-organoaren kodeak?

Kontratazio-organoaren kodea Sektore Publikoko Kontratazio Plataformak (PLACSP, gaztelaniaz) erabiltzen duen identifikadore bat da, organo bakoitzari lotuta (PLACSP plataforman “ID Plataforma” deitzen da). Kontratazio-organo bakoitzak berea kontsulta dezake PLACSP plataformaren “kontratazio-organoen kudeatzailea” profilaren kudeatzailearen pantailan.
PLACSP1.PNG 
Gainera, Estatuko Ondarearen Zuzendaritza Nagusiak aldizka argitaratzen du kodeen zerrenda eguneratuz joaten den Excel orrialde batean.
PLACSP plataformaren kasuan, eta kontratazio-organo bakoitzerako, lizitazio- eta kontratu-kodeak Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman txertatzen den kontratu bat modu bakarrean identifikatzen dutenak dira:
Lizitazio-kodea PLACSP plataforman datorren espediente-zenbakiarekin dator bat, eta kontratazio-organo bakoitzak ematen duen espediente-zenbakia da.
Kontratu-kodea PLACSP plataforman datorren kontratuarekin dator bat. Kontratazio-organoak zehazten duen balioa da ere bai. Espedientearen barruan dagoen kontratu bakoitzari dagokio.
Nolanahi ere, bi balio horiek kudeatzaileak eman behar dizkio PLACSP plataformari. Honako irudi honetan ikus daitezke biak.
PLACSP2.PNG

Noiz bete behar da “Bestelako finantzaketa-iturriak” eremua?

Bestelako finantzaketa-iturriei buruzko informazioa eragiketaren jarduketa beste iturri batek finantzatzen duenean bete beharko da, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren konturako finantzaketaz gain. Kasu honetan, eragiketa finantzatu duen mekanismoa edo funtsa identifikatuko da.

Kontularitzako egikaritzeko aitorpena (HFP/1031/2021 Aginduaren I. eranskina) eta mugarriak/helburuak betetzen direla jarraitzeko aitorpena (HFP/1031/2021 Aginduaren hirugarren atala) fitxategi bakarrean eman behar ditut?

Zehaztu den formatuak gaur egun 2020. urteko ekitaldiaren egikaritzeari buruzko informazioa bidaltzeko, 2021ekoa bidaltzeko, ondorengo egikaritzerako, eta adierazleen aurrerabidea adierazteko balio du; hori guztia, bai artxiboan bai zerbitzu elektronikoen bidez. Horregatik eskemak datu-egitura guztiak dauzka. Ez da beharrezkoa guztiak aldi berean bidaltzea, eskeman islatzen den moduan osagaiak hautazkoak direlako. Izan ere, bidalketa egintza desberdinetan egingo da, informazioa sistema desberdinetatik etor liteke eta: adierazleen aurrerabidearena, kudeaketa-sistematik, eta kontularitzako egikaritzearena, kontularitza-sistematik.

Artxibo berean bidal dezaket hainbat urterokori dagokien Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren finantzaketa?

Bai, JSON formatuak habiaraketa onartzen du eta, beraz, artxibo berean “Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren finantzaketa” eremuaren zenbait agerraldi bidaltzeko aukera ematen du:
“Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren finantzaketa”: [
{ "urterokoa": 2021, "kapitulua": "6", "zenbatekoa": 100000.00 },
{ "urterokoa": 2022, "kapitulua": "6", "zenbatekoa": 23000.00 }
          ] 

API interfazearen definizioan kontularitzako informazioa bidaltzeko bete behar den eremutzat “Ekimenaren kodea (Planaren jarduketa)” zehaztuko da. HFP/1031/2021 Aginduaren arabera, kontularitzako jarraipena jarduketarena da. Antzeko kontzeptuak dira ala?

Kontularitzako egikaritzeko informazioaren bidalketari dagokionez, HFP/1031/2021 Aginduak zehazten duenaren arabera, kontularitzako eragiketa bakoitza jarduketa bati egongo da lotuta eta, ondorioz, ekimenaren kodea jarduketaren kodearekin dator bat.

API interfazearen definizioan kontularitzako informazioa bidaltzeko bete behar den eremutzat “Ekimenaren kodea (Planaren jarduketa)” zehaztuko da; mugarriak/helburuak betetzen direla erakusten duen informazioa bidaltzeko, ordea, “Adierazlearen aurrerabidea nagusitu den ekimenaren kodea (egituran gehien bereizitako mailarena)” zehaztuko da; zergatik da hori?

Europako Funtsen Idazkaritza Nagusiak, planaren agintaritza arduradunak, zehaztu zuen kontularitzako egikaritzea jarduketan erregistratu egiten dela; adierazleen aurrerabideari buruzko informazioaren bidalketa, ordea, proiektu bakoitzaren zatiketaren azken mailan egingo da, egintza-lerroen arabera (jarduketa, ekintza edo lana). Dena HFP/1031/2021 Aginduarekin bat etorriz.
Sistemaren helburuetarako, “ekimena” era generikoan erabiltzen da.
 

Kontularitzako informazioa bidaltzeari dagokionez: txertatzen diren kontratuak/dirulaguntzak CoFFEE sisteman altan emanda egon behar dira bidalketa egin baino lehen?

Egikaritzearen aitorpena egitean ez badago kontraturik jarduketari lotuta, orduan zehazten dena esleituko zaio.

Kontularitzako informazioa bidaltzeari dagokionez, txertatzen diren bitartekoak (onuradunak, kontratistak eta abar) CoFFEE sisteman altan emanda egon behar dira bidalketa egin baino lehen?

Egikaritzearen aitorpena egitean ez badago bitartekorik kontratuari/dirulaguntzari lotuta, orduan zehazten direnak esleituko zaizkio.
Beste alde batetik, zerbitzuek eragiketak eskaintzen dizkiete dirulaguntzen onuradunei, eta kontratistei eta azpikontratistei, dirulaguntzak eta kontratuak, hurrenez hurren, eskuratzeko, sisteman izena eman ondoren.

Kontularitzako fase “barradunei” dagokienez (A/, D/, O/, AD/, ADO/, PR/, RE/), zenbatekoak positibo edo negatibo islatu behar dira?

Zenbatekoak dokumentu barradunetan beti positibo dira; barrak ezartzen du dagoeneko zenbatekoak negatibotzat hartuko direla kontularitzari dagokionez.

Kontularitzako egikaritzeko edo adierazleen aurrerabideko informazioa bidali ondoren: jaso izanaren adierazpenik jasoko dut?

Bai, sistemak jaso izanaren adierazpen elektronikoa bidaliko du, eragiketak jarraitzeko aukera emango duena

Bestelako zalantzak

Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren kudeaketari eta horren kudeaketa-sistemari buruzko zalantza funtzionalak ditut; nora jo behar dut?

Planaren funtzionamenduaren deskribapena bi Ministro Aginduetan zehazten da:
  • Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Plana kudeatzeko sistema konfiguratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua.
  • Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren mugarriak eta helburuak betetzen direla jarraitzeko eta horren osagarriei dagozkien neurriak aurrekontuaren eta kontabilitatearen arabera betearazteko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituen irailaren 29ko HFP/1031/2021 Agindua.

API interfazearekin lotutako zalantza tekniko gehiago ditut; nora jo dezaket?

CoFFEE sistemaren REST API interfazeari buruzko gainerako zalantza teknikoetarako, mezu bat bidal daiteke laguntzarako helbide elektronikora, CoFFEE-Desarrollo@igae.hacienda.gob.es
Postontzi horretan plataformarekin informazioa trukatzeari buruzko zalantza teknikoak bakarrik erantzungo dira.