Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomía XBRL CONTAEP

cicep-red
O obxectivo da taxonomía é facilitarlles ás entidades do sector público empresarial e fundacional a remisión á Intervención Xeral da Administración do Estado das contas anuais e demais información que se lle ha de render ao Tribunal de Contas.
A IGAE proporciona un visor de instancias XBRL para visualizar instancias desta taxonomía: Visor XBRL.
Ámbito de aplicación e obxectivo da taxonomía

Taxonomía XBRL CONTAEP

O obxectivo da taxonomía é facilitarlles ás entidades do sector público empresarial e fundacional a remisión á Intervención Xeral da Administración do Estado das contas anuais e demais información que se lle ha de render ao Tribunal de Contas, segundo a Orden EHA/2043/2010 de 22 de Julio de 2010.

A partir da versión 3.0, a taxonomía tamén permite recoller(usando os esquemas das entidades de tipo NF) as contas anuais das entidades reguladas no terceiro parágrafo da disposición adicional novela da Lei 47/2003
A partir da versión 4.0, a taxonomía amplía o seu ámbito ás contas anuais das entidades (fundacións públicas) reguladas no terceiro parágrafo da disposición adicional novela da Lei 47/2003. Usasen para iso os esquemas das entidades de tipo FD
PropietarioIntervención Xeral da Administración do Estado
Data de emisión
Estado da taxonomía En uso
Nivel de aprobación Aprobada
Versión da taxonomía

10.0 (Comptes 2023, Baixes 2024) - Versió actual

9.0 (Contas 2022 e 2021, Baixas 2023 e 2022) - Versión actual

8.0 (Contas 2020, Baixas 2021)

7.0 (Contas 2017, 2018 e 2019, Baixas 2018, 2019 e 2020) - Versión actual

6.0.1 (Contas 2016, Baixas 2017)

5.0 (Contas 2015, Baixas 2016)

4.0 (Contas 2014)

3.0 (Contas 2013)

2.0 (Contas 2012)

1.1 (Contas 2011)

Versión da especificación XBRL empregadaEspecificación XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacto
Comentarios

A taxonomía está dirixida, en concreto, ás seguintes entidades:

  • Entidades non financeiras do sector público estatal empresarial. Poderán presentar as súas contas anuais seguindo os modelos normal, abreviado ou pemes, segundo lles corresponda.
  • Grupos consolidables do sector público estatal empresarial.
  • Entidades de crédito do sector público estatal empresarial. Poderán presentar as contas individuais ou consolidadas.
  • Entidades de seguros do sector público estatal empresarial. Poderán presentar as contas individuais ou consolidadas.
  • Entidades do sector público estatal fundacional. Poderán presentar as súas contas anuais seguindo os modelos normal ou abreviado, segundo lles corresponda.

As entidades poderán utilizar a taxonomía para presentar información das súas contas anuais e información do artigo 129.3. Para iso, cada tipo de entidade terá dúas taxonomías de entrada, que se detallan na epígrafe "Localización física das taxonomías de entrada".

A partir da versión 4.0, para determinados tipos de entidade e estados principais (ver documentación), inclúense regras de cálculo en ficheiros de tipo CALCULATION LINK.
A partir da versión 5.0 aparecen, para todos os tipos de entidade, un novo esquema taxonómico específico para aquelas entidades que rendes as súas contas no exercicio no que causen baixa no sector público estata

¡NUEVO!  A partir da versión 6.0 CONTAEP deixa de referenciar e utilizar a Taxonomía É-BE-FINREP do Banco de España, definindo esquemas propios para as entidades de crédito.

Prefixos e namespaces

Entidades non financeiras-modelo normal: contaep-nf-normal-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-normal/yyy/2010Entidades non financeiras-modelo abreviado: contaep-nf-abreviado-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-abreviado/yyy/Entidades non financeiras-modelo pemes: contaep-nf-pymes-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-pymes/yyy/Entidades non financeiras-modelo mixto: contaep-nf-mixto-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-mixto/yyy/2010

Grupos Consolidables: contaep-gc-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposconsolidables /yyy/2010

Entidades de crédito-contas individuais: contaep-ba-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/bancos/yyy/Entidades de crédito-contas consolidadas: contaep-gb-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposbancos /yyy/2010

Entidades de seguros-contas individuais: contaep-se-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/seguros/yyy/2010Entidades de seguros-contas consolidadas: contaep-gs-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposSeguros/yyy/2010

Fundacións-modelo normal: contaep-fd-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones/yyy/2010Fundacións-modelo abreviado: contaep-fd-abreviado-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-abreviado/yyy/2010Fundacións-modelo mixto: contaep-fd-mixto-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-mixto/yyy/2010

Onde xxx e yyy tomarán, respectivamente, os seguintes valores, en función da taxonomía de entrada:- Para a taxonomía de Estados Financieros: "est" y "EstadosFinancieros"- Para a taxonomía de información art. 129.3": "129" e "Informacion129"

Localización física da taxonomía

(per a la versió 10.0 de la taxonomia)

Entidades Non Financeiras-modelo normal:contaep-nf-normal-est.xsdcontaep-nf-normal-129.xsdcontaep-bajas-nf-normal-est.xsd

Entidades Non Financeiras-modelo abreviado:contaep-nf-abreviado-est.xsdcontaep-bajas-nf-abreviado-est.xsd

Entidades Non Financeiras-modelo pemes: contaep-nf-pymes-est.xsdcontaep-bajas-nf-pymes-est.xsd

Entidades Non Financeiras-modelo mixto: contaep-nf-mixto-est.xsdcontaep-bajas-nf-mixto-est.xsd

Grupos Consolidables: contaep-gc-est.xsdcontaep-gc-129.xsdcontaep-bajas-gc-est.xsd

Entidades de crédito-contas individuais: contaep-ba-est.xsdcontaep-ba-129.xsdcontaep-bajas-ba-est.xsd

Entidades de crédito-contas consolidadas: contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsdcontaep-bajas-gb-est.xsd

Entidades de seguros-contas individuais: contaep-se-est.xsdcontaep-se-129.xsdcontaep-bajas-se-est.xsd

Entidades de seguros-contas consolidadas: contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsdcontaep-bajas-gb-est.xsd

Fundacións-modelo normal: contaep-fd-est.xsdcontaep-fd-129.xsdcontaep-bajas-fd-est.xsd

Fundacións-modelo mixto: contaep-fd-mixto-est.xsdcontaep-bajas-fd-mixto-est.xsd

Fundacións-modelo abreviado: contaep-fd-abreviado-est.xsdcontaep-bajas-fd-abreviado-est.xsd

 

Taxonomías incompatiblesNingunha
Documento resumo

CONTAEP.pdf

Referencias a outras taxonomíasEsta taxonomía emprega para a definición dos estados financeiros das entidades non financeiras e das entidades de crédito elementos definidos nas seguintes taxonomías:

Taxonomía ES-BE-FINREP do banco de España versión 2008-11-26

Informes XBRL de exemplo

(informes de exemplo para a versión 8.0 da taxonomía e relativos a un envío de contas de 2017 para 129 e a 2020 para estados financeiros)

Entidades Non Financeiras-modelo normal: - Estados Financieros: informe XBRL  - Información 129.3: informe XBRL

Entidades Non Financeiras-modelo abreviado: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Entidades Non Financeiras-modelo pemes: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Entidades Non Financeiras-modelo mixto: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Grupos Consolidables: - Estados Financieros: informe XBRL- Información 129.3: informe XBRL

Entidades de crédito-contas individuais: - Estados Financieros: informe XBRL- Información 129.3: informe XBRL

Entidades de crédito-contas consolidadas: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Entidades de seguros-contas individuais: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Entidades de seguros-contas consolidadas: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Fundacións-modelo normal: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Fundacións-modelo mixto: - Estados Financieros: informe XBRL - Información 129.3: informe XBRL

Fundacións-modelo abreviado: - Estados Financieros: informe XBRL- Información 129.3: informe XBRL

Las instancias xbrl para los esquemas asociados a las bajas, son análogas a los esquemas de estados financieros las instancias de estados financieros, con el añadido de elementos constitutivos de la documentación justificativa de la baja. Puede verse un ejemplo de esto, para una entidad de tipo No Financiera y modelo normal de cuentas, aquí: informe XBRL

Todos os ficheiros

taxonomia_CONTAEP_2024_v10.0.zip

taxonomia_CONTAEP_2022_v9.0.zip

taxonomia_CONTAEP_2021_v8.0.zip

taxonomia_CONTAEP_2018_v7.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2017_v6.0.1.zip

Taxonomia_CONTAEP_2016_v5.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2014_v4.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2013_v3.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2012_v2.0.2.zip

Taxonomia_CONTAEP_2012_v2.0.1.zip

Taxonomia_CONTAEP_2012_v2.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2011_v1.1.zip

Control de cambios CONTAEP. Control de cambios.pdf