Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Taxonomía XBRL CONTAEP

cicep-red
O obxectivo da taxonomía é facilitarlles ás entidades do sector público empresarial e fundacional a remisión á Intervención Xeral da Administración do Estado das contas anuais e demais información que se lle ha de render ao Tribunal de Contas.
 
A IGAE proporciona un visor de instancias XBRL para visualizar instancias desta taxonomía: Visor XBRL.
Ámbito de aplicación e obxectivo da taxonomía

Taxonomía XBRL CONTAEP

O obxectivo da taxonomía é facilitarlles ás entidades do sector público empresarial e fundacional a remisión á Intervención Xeral da Administración do Estado das contas anuais e demais información que se lle ha de render ao Tribunal de Contas, segundo a Orden EHA/2043/2010 de 22 de Julio de 2010.

A partir da versión 3.0, a taxonomía tamén permite recoller(usando os esquemas das entidades de tipo NF) as contas anuais das entidades reguladas no terceiro parágrafo da disposición adicional novela da Lei 47/2003
 
A partir da versión 4.0, a taxonomía amplía o seu ámbito ás contas anuais das entidades (fundacións públicas) reguladas no terceiro parágrafo da disposición adicional novela da Lei 47/2003. Usasen para iso os esquemas das entidades de tipo FD
 
PropietarioIntervención Xeral da Administración do Estado
Data de emisión
Estado da taxonomía En uso
Nivel de aprobación Aprobada
Versión da taxonomía

7.0 (Contas 2017, 2018 e 2019, Baixas 2018, 2019 e 2010) - Versión actual

6.0.1 (Contas 2016, Baixas 2017)

5.0 (Contas 2015, Baixas 2016)

4.0 (Contas 2014)

3.0 (Contas 2013)

2.0 (Contas 2012)

1.1 (Contas 2011)

Versión da especificación XBRL empregadaEspecificación XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacto
Comentarios

A taxonomía está dirixida, en concreto, ás seguintes entidades:

  • Entidades non financeiras do sector público estatal empresarial. Poderán presentar as súas contas anuais seguindo os modelos normal, abreviado ou pemes, segundo lles corresponda.
  • Grupos consolidables do sector público estatal empresarial.
  • Entidades de crédito do sector público estatal empresarial. Poderán presentar as contas individuais ou consolidadas.
  • Entidades de seguros do sector público estatal empresarial. Poderán presentar as contas individuais ou consolidadas.
  • Entidades do sector público estatal fundacional. Poderán presentar as súas contas anuais seguindo os modelos normal ou abreviado, segundo lles corresponda.

As entidades poderán utilizar a taxonomía para presentar información das súas contas anuais e información do artigo 129.3. Para iso, cada tipo de entidade terá dúas taxonomías de entrada, que se detallan na epígrafe "Localización física das taxonomías de entrada".

A partir da versión 4.0, para determinados tipos de entidade e estados principais (ver documentación), inclúense regras de cálculo en ficheiros de tipo CALCULATION LINK.
A partir da versión 5.0 aparecen, para todos os tipos de entidade, un novo esquema taxonómico específico para aquelas entidades que rendes as súas contas no exercicio no que causen baixa no sector público estata

¡NUEVO!  A partir da versión 6.0 CONTAEP deixa de referenciar e utilizar a Taxonomía É-BE-FINREP do Banco de España, definindo esquemas propios para as entidades de crédito.

Prefixos e namespaces

Entidades non financeiras-modelo normal: contaep-nf-normal-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-normal/yyy/2010Entidades non financeiras-modelo abreviado: contaep-nf-abreviado-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-abreviado/yyy/Entidades non financeiras-modelo pemes: contaep-nf-pymes-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-pymes/yyy/Entidades non financeiras-modelo mixto: contaep-nf-mixto-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-mixto/yyy/2010

Grupos Consolidables: contaep-gc-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposconsolidables /yyy/2010

Entidades de crédito-contas individuais: contaep-ba-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/bancos/yyy/Entidades de crédito-contas consolidadas: contaep-gb-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposbancos /yyy/2010

Entidades de seguros-contas individuais: contaep-se-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/seguros/yyy/2010Entidades de seguros-contas consolidadas: contaep-gs-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposSeguros/yyy/2010

Fundacións-modelo normal: contaep-fd-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones/yyy/2010Fundacións-modelo abreviado: contaep-fd-abreviado-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-abreviado/yyy/2010Fundacións-modelo mixto: contaep-fd-mixto-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-mixto/yyy/2010

Onde xxx e yyy tomarán, respectivamente, os seguintes valores, en función da taxonomía de entrada:- Para a taxonomía de Estados Financieros: "est" y "EstadosFinancieros"- Para a taxonomía de información art. 129.3": "129" e "Informacion129"

Localización física da taxonomía

(per a la versió 7.0 de la taxonomia)

Entidades non financeiras-modelo normal: contaep-nf-normal-est.xsdcontaep-nf-normal-129.xsd contaep-bajas-nf-normal-est.xsd

Entidades non financeiras-modelo abreviado: contaep-nf-abreviado-est.xsd contaep-bajas-nf-abreviado-est.xsd

Entidades non financeiras-modelo pemes: contaep-nf-pymes-est.xsd contaep-bajas-nf-pymes-est.xsd

Entidades non financeiras-modelo mixto: contaep-nf-mixto-est.xsd contaep-bajas-nf-mixto-est.xsd

Grupos Consolidables:: contaep-gc-est.xsdcontaep-gc-129.xsd contaep-bajas-gc-est.xsd

Entidades de crédito-contas individuais: contaep-ba-est.xsdcontaep-ba-129.xsd contaep-bajas-ba-est.xsd

Entidades de crédito-contas consolidadas: contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsd contaep-bajas-gb-est.xsd

Entidades de seguros-contas individuais:: contaep-se-est.xsdcontaep-se-129.xsd contaep-bajas-se-est.xsd

Entidades de seguros-contas consolidadas: contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsd contaep-bajas-gb-est.xsd

Entidades de seguros-contas consolidadas: contaep-fd-est.xsd contaep-fd-129.xsd contaep-bajas-fd-est.xsd

Fundacións-modelo mixto: contaep-fd-mixto-est.xsd contaep-bajas-fd-mixto-est.xsd

Fundacións-modelo abreviado: contaep-fd-abreviado-est.xsd contaep-bajas-fd-abreviado-est.xsd

 

Taxonomías incompatiblesNingunha
Documento resumo

CONTAEPv7.0-2018.pdf

Referencias a outras taxonomíasEsta taxonomía emprega para a definición dos estados financeiros das entidades non financeiras e das entidades de crédito elementos definidos nas seguintes taxonomías:

Taxonomía PGC2007 v1.4 do ICAC http://www.icac.meh.es/Taxonomia/pgc2007/Taxonomia.aspx

Taxonomía ES-BE-FINREP do banco de España versión 2008-11-26 http://www.bde.es/es/fr/documentacion/es/es-be-finrep/6-2008/2008-11-26/index.html

Informes XBRL de exemplo

 (informes de exemplo para a versión 7.0 da taxonomía e relativos a un envío de contas de 2017)

Entidades non financeiras-modelo normal: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades non financeiras-modelo abreviado: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML- Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades non financeiras-modelo pemes: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML- Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades non financeiras-modelo mixto: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML- Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Grupos Consolidables (en revisión) - estados financeiros informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades de crédito-contas individuais: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML -Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades de crédito-contas consolidadas: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades de seguros-contas individuais: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Entidades de seguros-contas consolidadas: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Fundacións-modelo normal: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML -Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Fundacións-modelo normal: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

Fundacións-modelo abreviado: - estados financeiros: informe XBRL - vista equivalente en HTML - Información artigo 129.3: informe XBRL - vista equivalente en HTML

As instancias xbrl para os esquemas asociados ás baixas, son análogas aos esquemas de estados financieroslas instancias de estados financeiros, co engadido de elementos constitutivos da documentación justificativa da baixa. Pode verse un exemplo para nf normal aquí: XBRL informea: informe XBRL

Todos os ficheiros

taxonomia_CONTAEP_2018_v7.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2017_v6.0.1.zip

Taxonomia_CONTAEP_2016_v5.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2014_v4.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2013_v3.0.zip

 
 
 

 

Control de cambios CONTAEP. Control de cambios.pdf