Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Com es sol licita?

La sol•licitud d'accessos a aquesta aplicació s'ha de fer segons allò que indica la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Les sol•licituds d'alta de nous usuaris externs per a aquesta aplicació s'han de tramitar d'acord amb el procediment que descriu la pàgina de Control d'accessos, a la qual s'accedeix a través de l'apartat Oficina virtual d'aquest portal.

Per sol•licitar l'accés i, posteriorment, poder accedir a l'aplicació CICEP.red és obligatori que l'usuari autoritzat tingui un certificat electrònic reconegut.

La informació sobre el certificat electrònic, així com la llista dels prestadors de serveis de certificació admesos per l'Administració pressupostària, es troba recollida en aquest mateix portal en l'apartat d'oficina virtual i, dintre d'aquest, a Sol•licitud d'accés als sistemes d'informació.