Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomía XBRL CONTAEP

cicep-red

L'objectiu de la taxonomia és facilitar a les entitats del sector públic empresarial i fundacional la tramesa a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat dels comptes anuals i altres informacions que calgui retre al Tribunal de Comptes.

La IGAE proporciona un visor d'instàncies XBRL per visualitzar instàncies d'aquesta taxonomia: Visor XBRL.

Àmbit d'aplicació i objectiu de la taxonomia

Taxonomía XBRL CONTAEP

L'objectiu de la taxonomia és facilitar a les entitats del sector públic empresarial i fundacional la tramesa a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat dels comptes anuals i altres informacions que calgui retre al Tribunal de Comptes, segons l' Orden EHA/2043/2010 de 22 de Julio de 2010.

A partir de la versió 3.0, la taxonomia també permet recollir(usant els esquemes de les entitats de tipus NF) els comptes anuals de les entitats regulades en el tercer paràgraf de la disposició addicional novel·la de la Llei 47/2003
A partir de la versió 4.0, la taxonomia amplia el seu àmbit als comptes anuals de les entitats (fundacions públiques) regulades en el tercer paràgraf de la disposició addicional novel·la de la Llei 47/2003. Usessin per a això els esquemes de les entitats de tipus FD
PropietariIntervenció General de l'Administració de l'Estat
Data d'emissió
Estat de la taxonomia En ús
Fase d'aprovació Aprovada
Versió de la taxonomia

9.0 (Comptes 2022 i 2021, Baixes 2023 i 2022) - Versió actual

8.0 (Comptes 2020, Baixes 2021) -

7.0 (Comptes 2017, 2018 i 2019, Baixes 2018, 2019 i 2020) - Versió actual

6.0.1 (Comptes 2016, Baixes 2017)

5.0 (Comptes 2015, Baixes 2016)

4.0 (Comptes 2014)

3.0 (Comptes 2013)

2.0 (Comptes 2012)

1.1 (Comptes 2011)

Versió de l'especificació XBRL que s'ha fet servirEspecificación XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacte
Comentaris

La taxonomia està adreçada, en particular, a les entitats següents:

  • Entitats no financeres del sector públic estatal empresarial. Podran presentar-ne els comptes anuals d'acord amb els models normal, abreujat o PYMES, segons escaigui.
  • Grups consolidables del sector públic estatal empresarial.
  • Entitats de crèdit del sector públic estatal empresarial. Podran presentar-ne els comptes individuals o consolidats.
  • Entitats d'assegurances del sector públic estatal empresarial. Podran presentar-ne els comptes individuals o consolidats.
  • Entitats del sector públic estatal fundacional. Podran presentar-ne els comptes anuals d'acord amb els models normal o abreujat, segons escaigui

Les entitats podran fer servir la taxonomia per presentar informació dels seus comptes anuals, així com la informació exigida per l'article 129.3, per a la qual cosa cada tipus d'entitat tindrà dues taxonomies d'entrada, com es detalla a l'apartat "Localització física de les taxonomies d'entrada".

A partir de la versió 4.0, per determinats tipus d'entitat i estats principals (veure documentació), s'inclouen regles de càlcul en fitxers de tipus CALCULATION LINK.
A partir de la versió 5.0 apareixen, per a tots els tipus d'entitat, un nou esquema taxonómico específic per a aquelles entitats que rendeixes els seus comptes en l'exercici en el qual causin baixa en el sector públic estatal.

¡NOU!A partir de la versió 6.0 CONTAEP deixa de referenciar i utilitzar la Taxonomia ÉS-BE-FINREP del Banc d'Espanya, definint esquemes propis per a les entitats de crèdit.

Prefixos i namespaces

Entitats no financeres (model normal): contaep-nf-normal-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-normal/yyy/2010Entitats no financeres (model abreujat): contaep-nf-abreviado-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-abreviado/yyy/2010Entitats no financeres (model PYMES): contaep-nf-pymes-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-pymes/yyy/2010Entitats no financeres -model mixt: contaep-nf-mixto-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/nofinancieras-mixto/yyy/2010

Grupos Consolidables: contaep-gc-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposconsolidables /yyy/2010

Entitats de crèdit (comptes individuals): contaep-ba-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/bancos/yyy/2010Entitats de crèdit (comptes consolidats): contaep-gb-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposbancos /yyy/2010

Entitats d'assegurances (comptes individuals): contaep-se-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/seguros/yyy/2010Entitats d'assegurances (comptes consolidats): contaep-gs-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/gruposSeguros/yyy/2010

Fundaciones-modelo normal: contaep-fd-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones/yyy/2010Fundacions (model abreujat): contaep-fd-abreviado-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-abreviado/yyy/2010Fundacions-model mixt: contaep-fd-mixto-xxxhttps://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaep/fundaciones-mixto/yyy/2010."

On xxx i yyy prendran, respectivament, els següents valors, en funció de la taxonomia d'entrada:- Per a la taxonomia d'Estats Financers: "est" i "EstadosFinancieros"- Per a la taxonomia d'Informació Art. 129.3: "129" i "Informacion129".         

Localització física de la taxonomia

(per a la versió 9.0 de la taxonomia)

Entitats no financeres (model normal): contaep-nf-normal-est.xsdcontaep-nf-normal-129.xsd contaep-bajas-nf-normal-est.xsd

Entitats no financeres (model abreujat):contaep-nf-abreviado-est.xsdcontaep-bajas-nf-abreviado-est.xsd

Entitats no financeres (model PYMES):contaep-nf-pymes-est.xsdcontaep-bajas-nf-pymes-est.xsd

Entitats no financeres (model mixst):contaep-nf-mixto-est.xsdcontaep-bajas-nf-mixto-est.xsd

Grups consolidable:contaep-gc-est.xsdcontaep-gc-129.xsdcontaep-bajas-gc-est.xsd

Entitats de crèdit (comptes individuals):contaep-ba-est.xsdcontaep-ba-129.xsdcontaep-bajas-ba-est.xsd

Entitats de crèdit (comptes consolidats): contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsdcontaep-bajas-gb-est.xsd

Entitats d'assegurances (comptes individuals):contaep-se-est.xsdcontaep-se-129.xsdcontaep-bajas-se-est.xsd

Entitats d'assegurances (comptes consolidats):contaep-gb-est.xsdcontaep-gb-129.xsdcontaep-bajas-gb-est.xsd

Fundacions (model normal): contaep-fd-est.xsd contaep-fd-129.xsdcontaep-bajas-fd-est.xsd

Fundacions (model mixt): contaep-fd-mixto-est.xsdcontaep-bajas-fd-mixto-est.xsd

Fundacions (model abreujat): contaep-fd-abreviado-est.xsdcontaep-bajas-fd-abreviado-est.xsd

Taxonomies incompatiblesCap
Document resum

CONTAEP.pdf

Referències a altres taxonomies

Aquesta taxonomia fa servir, per a la definició dels estats financers de les entitats no financeres i de les entitats de crèdit, elements definits a les taxonomies següents:

Taxonomia ES-BE-FINREP del Banc d'Espanya versió 2008-11-26

Informes XBRL d'exemple

(informes d'exemple per a la versió 8.0 de la taxonomia i relatius a un enviament de comptes de 2017 per 129 i a 2020 per a estats financers)

Entitats no financeres-model normal: - Estats financers: informe XBRL  - Informació 129.3: informe XBRL

Entitats No Financeres-model abreujat: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Entitats No Financeres-modelo pimes: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3:informe XBRL

Entitats No Financeres-model mixt: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Grups Consolidables: - Estats financers: informe XBRL- Informació 129.3: informe XBRL

Entitats de crèdit-expliques individuals: - Estats financers: informe XBRL- Informació 129.3: informe XBRL

Entitats de crèdit-expliques consolidades: - Estats financers:  informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Entitats de segurs/segurs-comptes individuals: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Entitats de segurs/segurs-comptes consolidats: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Fundacions-modelo normal: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Fundacions-modelo mixt: - Estats financers: informe XBRL - Informació 129.3: informe XBRL

Fundacions-modelo abreujat: - Estats financers: informe XBRL- Informació 129.3: informe XBRL

Las instancias xbrl para los esquemas asociados a las bajas, son análogas a los esquemas de estados financieros las instancias de estados financieros, con el añadido de elementos constitutivos de la documentación justificativa de la baja. Puede verse un ejemplo de esto, para una entidad de tipo No Financiera y modelo normal de cuentas, aquí: informe XBRL

Tots els fitxers

taxonomia_CONTAEP_2022_v9.0.zip

taxonomia_CONTAEP_2021_v8.0.zip

taxonomia_CONTAEP_2018_v7.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2017_v6.0.1.zip

Taxonomia_CONTAEP_2016_v5.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2014_v4.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2013_v3.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2012_v2.0.2.zip

Taxonomia_CONTAEP_2012_v2.0.1.zip

Taxonomia_CONTAEP_2012_v2.0.zip

Taxonomia_CONTAEP_2011_v1.1.zip

Control de canvis CONTAEP. Control de cambios.pdf