Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Listado de Sistemas de Información, Unidades Administrativas

Unitats de les delegacions d'Economia i Hisenda (no integrades en l'àmbit de servei de la informàtica pressupostària de la IGAE)
Sistemes als quals es pot accedir amb una autorització d'accés prèvia.
Sistema d'informacióDenominació del serveiResponsable del fitxer
CINCOnet Sistema corporatiu i personalitzat que genera consultes i extreu informació comptable de l'Estat i dels OA mitjançant multinet. ONC División II: Gestión de la Contabilidad GestionContabilidad.ONC.Usuarios@igae.hacienda.gob.es
COREnet Sistema d'informació per a la gestió i control per la S.G. Intervenció i Fiscalització de les recepcions materials d'inversions, així com per a la sol·licitud pels òrgans gestors, a través d'Internet, de la designació de representant de la IGAE en els actes de comprovació material de la inversió. Subdirección General de Intervención y Fiscalización RCSGFiscal@igae.hacienda.gob.es
DocelWeb (externos) Portafirmes electrònic en xarxa. OIP División I de Aplicaciones de Contabilidad y Control DivisionOIPContabilidad@igae.hacienda.gob.es
FICH@JES Fitxatges electrònics de control horari Responsable Centro Gestor
Gestión de ficheros Sistema d'informació per a la gestió (tramesa i recepció) de fitxers. OIP Div.III Aplicaciones Costes Personal DivisionOIPCostesP@igae.hacienda.gob.es
IRIS Envios - Intervenciones Sistema per a la tramitació telemàtica d'expedients de despesa i la seva fiscalització electrònica. Interventor delegado
IRIS Envios - SG Intervención y Fiscalización Sistema per a la tramitació telemàtica d'expedients de despesa i la seva fiscalització electrònica. Subdirección General de Intervención y Fiscalización RCSGFiscal@igae.hacienda.gob.es
Jubil@ Aplicació per a la tramitació electrònica de l’imprès d’iniciació d’ofici de la pensió de jubilació. Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas RFSGGestionClasesPasivas@sepg.hacienda.gob.es
Publicaciones web DGCPyPP Recopilació dels documents que hagi elaborat la Subdirecció General d'Ordenació Normativa, Recursos i Informació de Classes Passives de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, d'interès, fonamentalment, en matèria de funció pública i del règim de classes passives. Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos publicaciones-electronicas-ordenacion-normativa@sepg.hacienda.gob.es
SOROLLA2 Sistema de suport a la gestió economicopressupostària dels centres gestors i les entitats públiques administratives. OIP División I de Aplicaciones de Contabilidad y Control DivisionOIPContabilidad@igae.hacienda.gob.es