Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Listado de Sistemas de Información, Unidades Administrativas

Oficines pressupostàries
Sistemes als quals es pot accedir amb una autorització d'accés prèvia.
Sistema d'informacióDenominació del serveiResponsable del fitxer
Adenda Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter limitatiu (estats financers d'organismes autònoms, personal, inversions i projectes, beneficis fiscals, gestió documental i memòries pressupostàries). Subdirección General de Presupuestos RFSGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
ATENEA Aplicació per a la tramitació electrònica normalitzada d'expedients de modificacions pressupostàries de l'Administració. Subdirección General de Presupuestos RFSGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
CINCOnet Sistema corporatiu i personalitzat que genera consultes i extreu informació comptable de l'Estat i dels OA mitjançant multinet. ONC División II: Gestión de la Contabilidad GestionContabilidad.ONC.Usuarios@igae.hacienda.gob.es
Coopera 2020 Gestió de les ajudes comunitàries de Cooperació Territorial Europea del FEDER per al període 2014–2020 Subdirección General de Fondo de Cohesión y Cooperación Terrritorial Europea MCHernandez@sepg.hacienda.gob.es; mbpascual@sepg.hacienda.gob.es; AVecino@sepg.hacienda.gob.es; bmunoz@sepg.hacienda.gob.es
DocelWeb (externos) Portafirmes electrònic en xarxa. OIP División I de Aplicaciones de Contabilidad y Control DivisionOIPContabilidad@igae.hacienda.gob.es
Docunet Sistema per a captura i generació de documents estructurats OIP División I de Aplicaciones de Contabilidad y Control DivisionOIPContabilidad@igae.hacienda.gob.es
Financi@ - Subsector Empresarial y Fundacional Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter estimatiu i del subsector empresarial i fundacional (Pressupostos d'Explotació i Capital i Programes d'Actuació Plurianual; Inversions i projectes; i documentació de naturalesa no estructurada, tipificada i no tipificada) Dirección General de Presupuestos RFSGProgramacion@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2000 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec a fons estructurals (FEDER, FSE, FEOGA-O) per al període 2000-2006 Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2007 Obj. 1 y 2 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec al FEDER i al fons de cohesió per al període 2007-2013. Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2007 Obj. 3 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec al FEDER i al fons de cohesió per al període 2007-2013. Subdirección General de Cooperación Territorial Europea fondos2007cte@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2020 Gestión de las ayudas comunitarias concedidas por FEDER para la inversión en crecimiento y empleo del período 2014-2020 Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
OASIS Elaboració pressupostària de l'IMSERSO. Subdirección General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y Protección Social RFSGProteccion@sepg.hacienda.gob.es
PGELex Tramitació de les iniciatives legislatives que es proposen incloure en el Projecte de Llei de PGE i de les posteriors modificacions durant la tramitació parlamentària. Propostes, preenmiendas i esmenes a l'articulat, i edició dels Esborranys, Avantprojectes de Llei i Projecte de Llei de PGE. Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos JRuiz@sepg.hacienda.gob.es; ilinares@sepg.hacienda.gob.es; rmarin@sepg.hacienda.gob.es; mretamosa@sepg.hacienda.gob.es
PGEnet Generació de la documentació oficial dels PGE, edició d'una altra documentació no oficial de caràcter rellevant i arxiu històric dels pressupostos aprovats Subdirección General de Presupuestos RFSGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
PRISMA 2000 Elaboració pressupostària de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. Subdirección General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y Protección Social RFSGProteccion@sepg.hacienda.gob.es
Publicaciones web DGCPyPP Recopilació dels documents que hagi elaborat la Subdirecció General d'Ordenació Normativa, Recursos i Informació de Classes Passives de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, d'interès, fonamentalment, en matèria de funció pública i del règim de classes passives. Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos publicaciones-electronicas-ordenacion-normativa@sepg.hacienda.gob.es
Quadro-SIGMA Generador de consultes associat a Quanto Subdirección General de Presupuestos RFSGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
Quanto Elaboració pressupostària del sector públic administratiu de caràcter limitatiu (Central d'estructures; Escenaris pressupostaris; Crèdits i dotacions; Esmenes parlamentàries als estats numèrics) Subdirección General de Política Presupuestaria RFSGPoliticaPresupuestaria@sepg.hacienda.gob.es
REGIOnet Generador de consultes pressupostàries regionalizadas del sector públic estatal Dirección General de Presupuestos RFuncionalRegionet@sepg.hacienda.gob.es
RPT Laborales Gestió de la relació de llocs de treball del personal laboral. Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo SGGestiondeRetribucionesyPT@sepg.hacienda.gob.es
SIC3 Gastos AGE Sistema d’informació contable de l’Estat, Interventor delegado
SIC3 Ingresos no tributarios AGE Sistema d’informació contable de l’Estat, ONC División II: Gestión de la Contabilidad GestionContabilidad.ONC.Usuarios@igae.hacienda.gob.es
SIC3 OOAA Sistema d'informació comptable d'Organismes autònoms i entitats públiques administratives adherides. Responsable de la Oficina de Contabilidad del Organismo
SOROLLA2 Sistema de suport a la gestió economicopressupostària dels centres gestors i les entitats públiques administratives. OIP División I de Aplicaciones de Contabilidad y Control DivisionOIPContabilidad@igae.hacienda.gob.es
Els sistemes següents es poden descarregar des de oficina virtual d'aquest portal.
Sistema d'informacióDenominació del servei
Plantillas P. G. E. Edició ofimàtica de les fitxes incloses en l'Ordre anual d'elaboració dels PGE